ओभर 25 वर्षको लागि, पाक कला मन्त्रालयले आफ्नो खाना बजेट बढाउन र स्वस्थ भोजन पकाउनका साथ परिवारहरूलाई सशक्त पारेका छन् त्यसैले उनीहरूको छोराछोरीले घरमा पोषणशील खाना पाउँछन्। हेर्नका लागि तल हेर्नुहोस् भिडियो किन पाक कला मन्त्रालय!

English Español Tiếng Việt العربية Afsoomaali 简体中文