Nebraska

Pwogram WIC Nebraska

Bon Lavi. Gwo Misyon.

LIS MANJE APROUVE

Efektif 2022ye jiyè

* Pa gen òganik sof si yo note *

Sereyal Dejene

Sereyal Fwad

 

GRENYE BAY

Pòm Cinnamon Griye Avwan*, Cinnamon Frosted Rake Ble*, Original Griye Oats*

JENERAL MILLS

Cheerios*, Multigrain Cheerios*, Strawberry Multigrain Cheerios*, Blueberry Chex, Cinnamon Chex, Mayi Chex, Rice Chex, Wheat Chex, Fibre One Honey Clusters*, Berry Berry Kix*, Honey Kix*, Original Kix*, Whole Grain Total* , Wheaties*

KELLOGG'S

Tout Bran Complete Bran ble Flakes*, Corn Flakes, Crispix, Frosted Mini Wheats*, Frosted Mini Wheats Blueberry*, Frosted Mini Wheats Cinnamon Roll*, Frosted Mini Wheats Pumpkin Spice*, Frosted Mini Wheats Frèz*, Frosted Mini Wheats plen Berry melanje. *, Frosted Mini Wheats Touch of Franbwaz*, Frosted Mini Wheats Little Bites*, Frosted Mini Wheats Little Bites Chokola*, Rice Krispies, Special K Original, Special K Protein Honey Almond Ancient Grains*, Special K Protein Multigrain Touch of Cinnamon*

MALT O REPA

Diri kroustiyan, Mini kiyè glase*, Mini kiyè krèm frèz*

POST

Gwo Grenn Bannann Nwa Crunch*, Great Grains Crunchy Pecan*, Grape Nuts Original*, Grape Nuts Flakes*, Siwo myèl Pakèt avwan siwo myèl griye, siwo myèl pakèt avwan ak zanmann, siwo myèl pakèt avwan ak kannèl pakèt, siwo myèl pakèt avwan ak pakan. & Maple Brown Sugar, siwo myèl pakèt avwàn ak pakèt vaniy

QUAKER

Life Original*, Kare farin avwàn Brown Sugar*, Kare farin avwàn kannèl*

SUNBELT BOULANGER

Granola senp*

TOUJOU SOVE

Flak mayi, diri krip, ble graje glase*, francha avwàn griye*

PI BON CHWA

Frosted Shredded Wheat*, Frosted Shredded Wheat Maple & Brown Sugar*, Frosted Shredded Wheat Frawberry Cream*, Bran Flakes*, Mayi Crisps, Corn Flakes, Crisp Rice Sereyal, Crispy Mayi & Rice, Happy Os*, Multigrain Happy Os*, Siwo myèl. Grap Avwàn, Grap Avwàn Siwo Myèl ak Zanmann, Biskwit Diri, Flak Bran ble*, Chips ble, Flak ble*

FAREWAY

Flak mayi, kare mayi, Egzagòn kroustiyan, diri kroustiyan, ble graje Frosted*, kare avwàn*, kare diri, Tasteeos*, Tasteeos Multigrain*, Flak Bran ble*, Kare ble*

KLIB MANJE

Flak mayi, kare mayi, diri krip, ble frosted graje*, siwo myèl ak avwan ak grap avwàn, siwo myèl ak avwan ak zanmann, kare farin avwàn*, biskwit diri, kare diri, ble glase frèz*, Tasteeos*, avwan griye*, jimo. Grenn Crisp, Flak Bran ble*, Kare ble*

GWO VALÈ

Diri kroustiyan, avwan kroustiyan siwo myèl, flak mayi, kare mayi, ble graje Frosted*, kare diri, O's griye*, O's griye multigrain*, flak Bran ble*, kare ble*

HY-VEE

Balanced Living Original*, Corn Flakes, Mayi Kare, Diri kroustiyan, Double Crunch, Frosted Shredded Wheat*, Blueberry Frosted Shredded Wheat*, Strawberry Frosted Shredded Wheat*, Nutty Nuggets*, Oats & More ak Almonds, Oats & More ak siwo myèl, Kare Diri, Tasteeos*, Tasteeos Multigrain*, mayi griye, diri griye, ble griye, flak Bran ble*

IGA

Flak Bran*, Flak mayi, diri kroustiyan, ble graje glase*, kare diri, ble graje*, Tasteeos*, francha avwàn griye*

KROGER

Bran Flakes*, Diri kroustiyan, Mayi Flakes, Mòde ble Frosted raje*, Frosted Rache ble Blueberry*, Frosted ble graje krèm frèz*, Medley Crisp siwo myèl ak Almonds, Living Well*, Multigrain Living Well*, Nutty Nuggets*, Kare avwàn*, Bitz diri, avwan griye*, farin avwàn griye*

GAJE MACHE

Flak mayi, kare avwàn*, avwan griye*

FANMI NOU

Bran flak*, Egzagòn kroustiyan, diri kroustiyan, flak mayi, kare mayi, ble graje glase*, ble raje glase*, krèm frèz ble raje frize*, pepit nwa*, francha avwàn ak plis ankò ak zanmann, avwan ak siwo myèl. , Biskwit Diri, Avwan Griye*, Avwan Griye Multigrenn*, Biskwit Ble*

SIGNATURE KITINE

Bran flak*, flak mayi, diri kroustiyan, francha avwàn ak plis ak zanmann, francha avwàn ak plis ankò ak siwo myèl, pòch diri, francha avwàn griye*

SIYATI CHWAZI

Bran flak*, diri kroustiyan, flak mayi, pòch mayi, pepit nwa*, avwan ak plis ankò ak zanmann, avwan ak plis ankò ak siwo myèl, pòch diri, avwan griye*

SA SMART

Bran flak*, diri krip, flak mayi, avwan griye*

Hot Creal

Krèm diri: Instant, orijinal

Krèm ble: Instant, 1 minit, 2 1/2 minit, grenn antye

Malt O Meal: Coco Wheats, Original, Chokola

Quaker: Instant Grits Bè, Instant Grits Original, Instant farin avwàn Original

Pi bon chwa: Farin avwàn Instant Original 11.8 oz.

Farin avwàn enstantane*, 11-12 oz:

Manje Club, Great Value, Hy-Vee, IGA, Kroger, Fanmi Nou, ak Signature Select

* Endike grenn antye

Oke pou achte:

 • Mak ki anwo yo ak gou sèlman
 • Sereyal yo dwe omwen 12 oz. nan gwosè jiska 36 oz.

Pa achte:

 • òganik
 • Gwosè ki pi piti pase 12 oz.

Dairy

Lèt

Lèt antye: Pou timoun 1-zan (12-23 mwa)

Ekreme oswa 1% Lèt

 • Pou timoun ki gen laj 2-5-zan
 • Pou fanm

2% Lèt

 • Disponib pou timoun 1 an ki gen yon bezwen kalifye ki baze sou evalyasyon nitrisyonèl sèlman
 • Pa disponib pou timoun ki gen laj 2-5 oswa fanm

Oke pou achte:

 • Kalite kontni grès ki nan lis nan benefis ou yo
 • Galon oswa mwatye galon
 • Nenpòt mak

Pa achte:

 • òganik
 • Chokola oswa lòt gou
 • Lèt zanmann, kajou, avwan oswa diri

Lèt espesyal

Lèt san laktoz: Mwatye galon (64 oz)

Lèt evapore: 12 oz. bwat, san grès oswa Vitamin D (lèt antye)

Lèt sèk: 25.6 oz. bwat oswa sak (Fè 8 kat)

Pa achte:

 • òganik
 • 2% Lèt evapore
 • Gwosè yo pa nan lis la

Bwason soya

Lèt soya swa: Gou orijinal sèlman; Mwatye galon (64 oz.), frijidè oswa etajè ki estab

8th Lèt soya kontinan: Orijinal oswa vaniy; Mwatye galon (64 oz)

Pa achte:

 • òganik
 • Mak oswa gou pa nan lis la

Ze

Oke pou achte:

 • Ze gwosè mwayen oswa gwo
 • Ze blan sèlman
 • 12 konte sèlman
 • Nenpòt mak

Pa achte

 • Ze òganik, san kaj oswa ze gratis
 • Ze mawon
 • Ze espesyal ki gen ladan, men se pa sa sèlman: ze ki ba kolestewòl; vejetalyen oswa vejetaryen manje; grès modifye; oswa ze fòtifye oswa anrichi ak DHA, Omega-3, oswa lòt eleman nitritif

Fwomaj

Oke pou achte:

 • 16 oz. gwosè sèlman
 • Fwomaj blòk oswa tranche: tout mak magazen ak gou
 • Fwomaj graje soti nan mak sa yo sèlman:
  • Pi bon chwa
  • Chwa libète a
  • Klib Manje
  • Kroger
  • Lucerne
  • Fanmi nou
 • Fwomaj fil ki soti nan mak sa yo sèlman:
  • Pi bon chwa
  • Klib Manje
  • Lucerne
  • Fanmi nou
 • Boul mozzarella ki pa gen imidite ki soti nan mak sa a sèlman: Lucerne

Pa achte:

 • Gwosè lòt pase 16 oz.
 • Fwomaj òganik, fwomaj enpòte, fwomaj deli, oswa mozzarella fre nan dlo
 • Endividyèlman vlope tranch
 • Fwomaj kib
 • Fwomaj trete pwodwi manje, fwomaj pwopaje, oswa fwomaj imitasyon
 • Fwomaj ak engredyan ajoute oswa gou tankou jalapeños oswa flak pwav

Yogout

Yogout ki pa gen anpil grès oswa ki pa gen anpil grès–pou timoun ki gen laj 2-5 an ak fanm

Pi bon chwa: Frèz Lowfat, Vaniy Lowfat, Greek Plain Nonfat, Greek Vanilla Nonfat, Plain Nonfat

Chobani: grèk Mitil san grès, grèk plenn san grès, grèk pèch san grès, grèk vaniy san grès, grèk frèz san grès.

Dannon: Plain Lowfat, Vaniy Lowfat, Plain Ki pa gen grès, frèz san grès, frèz bannann san grès

Dannon Light & Fit: Frèz san grès, vaniy san grès, grèk plenn san grès, grèk vaniy san grès

Dannon Oikos: Siwo myèl san grès, Maple san grès, Plain san grès, vaniy san grès, Pro Plain san grès, triple zewo frèz san grès, triple zewo vaniy san grès.

Fareway: Greek Plain Nonfat, Greek Vanilla Nonfat

Manje Club: Melanje Frèz Lowfat, Vaniy Lowfat, Plain Lowfat, grèk Plain Nonfat, grèk Vaniy Nonfat, Light Vanilla Nonfat, Plain Nonfat

Bon & Rasanble: Greek Plain Nonfat, Greek Vanilla Nonfat

Gwo valè: Pèch ki pa gen anpil grès, frèz ki pa gen anpil grès, frèz bannann ki pa gen anpil grès, vaniy ki pa gen anpil grès, ki pa gen anpil grès, vani ki pa gen anpil grès.

Kroger: Melanje Vaniy Lowfat, Plain Lowfat, Lite
Strawberry Nonfat, Greek Plain Nonfat, Greek Vanilla Nonfat, Carbmaster Pèch, Carbmaster Strawberry, Carbmaster Vanilla

Lucerne: Pèch Lowfat, Plain Lowfat, Frèz Lowfat, Vaniy Lowfat, Light Vanilla Nonfat, Greek Plain Nonfat, Greek siwo myèl san grès, Greek Vanilla Nonfat

Mòn segondè: Plain Lowfat, Vaniy Lowfat, Plain Nonfat, Vaniy Nonfat

Louvri Nature: Greek Plain Lowfat, Greek Plain Nonfat, Greek Strawberry Nonfat, Greek Vanilla Nonfat

Fanmi nou: Mitil Lowfat, Pèch Lowfat,
Frèz ki pa gen anpil grès, vaniy ki pa gen anpil grès, grèk plenn san grès, grèk vaniy san grès, limyè plenn ki pa gen anpil grès, limyè frèz san grès, vaniy limyè ki pa gen anpil grès.

Senpleman balanse: Greek Plain Nonfat, Greek Vanilla Nonfat

Twò bon: Plain Lowfat, Vaniy Lowfat

Yoplait: Mitil Lowfat, Harvest Peach Lowfat, Frèz Lowfat, Frèz Bannann Lowfat, Vaniy Lowfat, Plain Nonfat, Greek Plain Nonfat, Greek Vanilla Nonfat

Yogout lèt antye–pou timoun ki gen 1 an

Chobani: Lèt antye Greek Plain

Dannon: Tout lèt plenn, lèt antye frèz, lèt antye vaniy

Dannon Oikos: Tout plenn lèt

Fareway: Tout Lèt Siwo myèl Sèl Kamèl grèk

Manje Club: Tout lèt grèk vaniy

Bon & Rasanble: Whole Milk Greek Siwo myèl Vaniy, Whole Milk Greek Plain

Kroger: Lèt antye plenn, lèt antye vaniy, grèk plen lèt antye, grèk lèt ​​antye vaniy

Lucerne: Tout lèt plenn, lèt antye frèz, lèt antye vaniy

Mòn segondè: Tout lèt plenn, lèt antye frèz, lèt antye vaniy

Louvri Nature: Lèt antye Greek Plain

Senpleman balanse: Whole Milk Greek Plain, Whole Milk Greek siwo myèl

Oke pou achte:

 • Kalite yogout kontni grès egzak la jan yo endike nan benefis ou yo
 • Nenpòt nan mak ak gou sa yo apwouve
 • 32 ons. kontenè sèlman

Pa achte:

 • òganik
 • Mak oswa gou pa nan lis la
 • Yogout pou bwè oswa yogout ki gen yon melanj de atik tankou granola
 • Gwosè lòt pase 32 oz.

Manba ak pwa

Manba

Oke pou achte:

 • Bokal ki 16-18 oz. nan gwosè
 • Styles krèm, lis, gros, oswa kroustiyan
 • Varyete sik ki ba oswa redwi
 • Varyete sèl ki ba oswa redwi

Pa achte:

 • òganik
 • Bè pistach gaye
 • Varyete natirèl
 • Manba ak engredyan ajoute tankou siwo myèl, jele oswa chokola
 • Manba ak eleman nitritif ajoute tankou OMEGA-3
 • Manba ki ba oswa ki pa gen anpil grès

Pwa nan bwat

Oke pou achte:

 • Pwa nan bwat 15-16 oz. nan gwosè
 • Nenpòt sèl varyete pwa
 • Sèl regilye oswa varyete sèl ki ba oswa redwi

Pa achte:

 • òganik
 • Pwa ak engredyan ajoute ki gen ladan kondiman, sòs, sik, grès, lwil, legim, oswa vyann
 • Kwit, fri oswa pwa tchili
 • Pwa vèt nan bwat oswa pwa sir

Pwa sèch

Oke pou achte:

 • Sak 16 oz. nan gwosè sèlman
 • Nenpòt sèl varyete pwa sèk, pwa, oswa lantiy

Pa achte:

 • òganik
 • Sak nan varyete pwa melanje
 • Melanj pwa soup
 • Pwa sèk ak engredyan ajoute, kondiman, oswa arom

Grenn antye

Pen ble antye

Pi bon chwa: 100% WW 16 oz.

Chwa fanmi: 100% WW 16 oz.

Fareway: 100% WW 16 oz.

IGA: 100% WW 16 oz.

Kroger: 100% ble antye 16 oz, Round Top 100% WW 16 oz.

Lanati pwòp: San sik 100% grenn antye 16 oz., 100% WW ak siwo myèl 16 oz.

Oroweat: WW anmbègè pen 16 oz., WW Hot Dog pen 16 oz.

Fanmi nou: 100% WW 16 oz.

Pepperidge Farm: Stone Ground 100% WW 16 oz., Trè Mens 100% WW 16 oz., 100% WW Cinnamon w/ Raisins Swirl 16 oz., Limyè Style 100% WW 16 oz.

Sara Lee: 100% WW 16 oz.

Kwizin siyati: 100% WW Pen 16 oz.

Foyer Vilaj: 100% WW 16 oz.

Sezi: 100% WW 16 oz.

Oke pou achte:

 • Pen yo dwe ble antye
 • Mak sa yo, gou, ak gwosè sèlman

Pa achte:

 • òganik
 • Pen boulanjri

Tortillas

Mayi mou (Jòn oswa Blan, sof si yo espesifye):

Pi bon chwa: 16 oz.

Chi-Chi a: Mayi Blan 16 oz.

Fareway: Mayi Blan 16 oz.

Freskad: Mayi Blan 16 oz.

Gèrye: Mayi Blan 16 oz.

Hy-Vee: Mayi Blan 16 oz.

IGA: Mayi Blan 16 oz.

Kroger: Mayi jòn 16 oz.

La Banderita: Jòn ak Blan 16 oz, Grande Mayi 16 oz.

Mama Lupe a: Taco Size 16 oz.

Misyon: mayi jòn 16 oz.

Fanmi nou: Jòn ak Blan 16 oz.

Ble antye–16 oz:

 • Pi bon chwa, Chi-Chi's, Fareway, Frescado's, Food Club, Great Value, Hy-Vee, Kroger, La Banderita, Mama Lupe's, Market Pantry, Mission, Ortega, Family Our, Signature Kitchens

Oke pou achte:

 • Mayi jòn oswa blan oswa tortiy ble antye
 • Se sèlman mak ak gwosè apwouve sa yo

Pa achte:

 • òganik
 • Tortiy farin blan oswa tortiy multigrain
 • Tortiy ki fèt ak engredyan ki pa mayi oswa ble tankou diri oswa legim
 • Tortiy ak engredyan ajoute tankou sik, grès, lwil, oswa sèl

Pasta ble antye

baril

Fareway

Bon & Rasanble

Klib Manje

Gran Valè

Hodgson Mill

Kroger

Fanmi nou

istwa

Ronzoni Healthy Harvest

Chwazi siyati

Oke pou achte:

 • pasta ble antye ki soti nan mak sa yo sèlman
 • Nenpòt fòm pasta
 • 16 oz. gwosè sèlman

Pa achte:

 • òganik
 • Pasta ki pa ble antye
 • Pasta ki fèt ak diri, kinoa, pye koton swa, mayi, pwa, oswa legim
 • Gluten-gratis

Brown Rice

Oke pou achte:

 • Bwat oswa sache diri mawon
 • 16 oz. pakè diri mawon pou kwit manje regilye
 • 14-16 ons. pakè diri mawon rapid oswa enstantane

Pa achte:

 • òganik
 • Diri Blan oswa nenpòt lòt varyete diri tankou diri nwa, wouj oswa sovaj
 • Diri mawon ak adisyon yo ajoute, sik, grès oswa lwil, oswa sèl

Brown Rice

Oke pou achte:

 • Bwat oswa sache diri mawon
 • 16 oz. pakè diri mawon pou kwit manje regilye
 • 14-16 ons. pakè diri mawon rapid oswa enstantane

Pa achte:

 • òganik
 • Diri Blan oswa nenpòt lòt varyete diri tankou diri nwa, wouj oswa sovaj
 • Diri mawon ak adisyon yo ajoute, sik, grès oswa lwil, oswa sèl

Fwi ak Legim Fre oswa Jele

Fwi ak legim fre oswa jele

Oke pou achte:

 • Regilye oswa òganik
 • Nenpòt varyete de fre fwi oswa legim
  • Whole
  • Pre-koupe ak pake
  • Sache oswa nan bwat sòs salad melanj ak vèt ki gen ladan sèlman pwodui
  • Plato pati ki genyen sèlman pwodwi atik
  • Joumou ak lòt squashes vle di pou konsomasyon
  • Yo pèmèt lay fre, jenjanm, ak refor
 • Nenpòt varyete de jele fwi oswa legim
  • Tout mak nan frizè pwodwi yo gen dwa
  • Tout gwosè yo gen dwa
  • Pwa jele, tankou pwa oswa pwa lima, konte kòm pwodwi nan frizè
  • Atik pwodwi nan frizè yo ka genyen ti kantite ajan konsèvasyon tankou asid asid

pa achte:

 • Salad oswa atik bar oliv
 • Remèd fèy oswa epis santi bon
 • Fwi sèk oswa legim
 • Fwi ak legim nan bwat oswa nan bokal
 • Nwa
 • Atik dekoratif tankou gwo joumou pou sculpture ak goud oswa nenpòt gwosè
 • Pwodui prepare ak remèd fèy, epis santi bon, kondiman, tranpe, oswa sòs
 • Twous salad ak engredyan ajoute tankou nwa, fwi sèk, krouton, oswa pansman
 • Plato pati ak atik ki pa pwodwi tankou tranpe
 • Pwodwi jele ak engredyan ajoute tankou sòs, kondiman, sik, grenn, vyann, oswa nenpòt engredyan ki pa pwodui oswa ajan konsèvasyon.

Manje tibebe

Fwi ak legim tibebe

Beech-Nut Classics ak Natirèl: Tout gou, 4 oz. krich

Gerber 2yèm manje: Tout gou, 2-pake (2, 4 oz resipyan, 8 oz total)

Tippy Zòtèy: Tout gou, 4 oz. bokal ak 2 pake (2, 4 oz resipyan, 8 oz total)

Oke pou achte:

 • Single oswa melanje varyete fwi oswa legim
 • Single, 4 oz. resipyan oswa 2-pake ki egal 8 ons total
 • Tou de 4 oz. ak 2-pake veso an menm tan. Ou pa limite pou youn oubyen lòt

Pa achte:

 • òganik
 • Manje ki gen sik, sèl, DHA oswa ARA
 • Manje tibebe ki gen lanmidon anplis tankou sereyal, diri, pasta, ak nouy oswa manje tibebe ak lòt engredyan ki ajoute ki pa yon fwi oswa legim.
 • Manje tibebe ki make kòm dine oswa desè
 • Manje tibebe nan sachet oswa lòt veso

Sereyal tibebe

Beech-Nut: Multigrain, farin avwàn, ak farin avwàn sansib

Gerber: Lòj, Multigrain, farin avwàn, ak ble antye

Oke pou achte:

 • Se sèlman mak yo chwazi ak gou
 • 8 ons. kontenè sèlman

Pa achte:

 • òganik
 • Sereyal ak engredyan ajoute tankou fwi, yogout, fòmil, lèt, DHA oswa ARA
 • Sereyal nan lòt resipyan ki pa espesifye

Vyann tibebe

Beech-Nut: Tout gou, 2.5 oz. krich

Gerber: Tout gou, 2.5 oz. krich

Tippy Zòtèy: Tout gou, 2.5 oz. krich

Oke pou achte:

 • Gou sèl vyann ak bouyon oswa sòs
 • 5 ons. kontenè sèlman

Pa achte:

 • òganik
 • Baton vyann oswa dine
 • Vyann tibebe ak engredyan ajoute tankou sik, sèl, lanmidon, fwi, oswa legim

Fòmil Tibebe

Achte mak egzak, kalite, ak gwosè fòmil tibebe a jan yo endike nan benefis ou yo. NON
SUBSTITUTIONS nan magazen an!

Kontakte Klinik WIC ou a si w bezwen chanje fòmil ou a.

Ji

Ji ki estab nan etajè-pou timoun yo

Toujou sove: Pòm, rezen

Pi bon chwa: Pòm, sidr pòm, Berry, Cherry, rezen, chadèk, anana, Cherry reyèl, rezen reyèl, kout pyen reyèl, tomat, tomat plis vitamin C, legim, rezen blan, chadèk blan.

Campbell a: Tomat, tomat ba sodyòm

Fareway: Pòm, rezen, legim

Manje Club: Pòm, rezen, anana, legim pikant, tomat, legim, rezen blan

Gwo valè: Pòm, seriz, rezen, tomat, legim, rezen blan, pèch rezen blan

Hy-Vee: Pòm, pòm ak kalsyòm, seriz, seriz pòm, seriz Franbwaz, rezen, chadèk, ji anana, rezen blan, jis ji: tout gou

IGA: Pòm, rezen, anana, tomat, rezen blan

Juicy Ji: Tout gou ji ak etikèt 100% ji

Kroger: Pòm, seriz, 100% ji rezen, chadèk, 100% ji anana, legim, ba
Sodyòm legim, pikant legim, rezen blan, pèch rezen blan

Market Pantry: Apple, redwi sik pòm, melanj seriz, rezen, tomat, rezen blan

Mott la: Pòm, pòm Cherry, pòm mango, pòm rezen blan

Mott's Sensibles: Pòm, pòm seriz, pòm anana, pòm Franbwaz

Spray Oseyan: Pòm, Concord Grape, Cranberry, Cranberry Blackberry, Seriz Seriz, Rezen Seriz, Mango Seriz, Anana Seriz, Grenad Seriz, Franbwaz Seriz, Melon Melon Seriz.

Old Orchard: Tout gou ji ak etikèt 100% ji ki gen ladan Varyete Sante Iminitè yo

Fanmi nou: Pòm, sidr pòm, seriz, rezen seriz, franbwaz seriz, rezen, anana, tomat, legim, rezen blan

Kwizin siyati: Seriz, rezen seriz, rezen blan

Chwazi siyati: Pòm, sidr pòm, seriz, rezen seriz, franbwaz seriz, rezen, chadèk, anana, tomat, legim, legim ki ba sodyòm, rezen blan, chadèk blan.

Sa entelijan: Rezen

Tèt pyebwa: Apple

V8: Legim, legim ki ba sodyòm, legim pikant

Welch a: Gou 100% ji sa yo sèlman: Black Cherry Concord Grape, Rezen, Rezen ak Kalsyòm, Rezen ak Fib, Super Berry, Rezen Wouj, Rezen Blan, Rezen Blan Cherry, Pèch Rezen Blan.

Oke pou achte:

 • Se sèlman mak yo ak gou ki nan lis isit la
 • Etajè ji ki estab sèlman
 • 64 oz. gwosè sèlman

Pa achte:

 • òganik
 • Ji nan frijidè
 • Ji ak sik ajoute
 • "Lite" oswa "rejim" ji
 • Bwason ji oswa cocktèl

Ji konsantre jele–pou fanm yo

Nenpòt mak: 100% ji zoranj oswa 100% ji chadèk

Toujou sove: Pòm, zoranj (nenpòt varyete)

Pi bon chwa: Pòm, zoranj (nenpòt varyete)

Dole: Anana zoranj

Esansyèl chak jou: Pòm, zoranj (nenpòt varyete)

Chwa libète a: Pòm, zoranj (nenpòt varyete)

Manje Club: Pòm, rezen, zoranj (nenpòt varyete)

Gwo valè: Pòm, zoranj (nenpòt varyete)

Hy-Vee: Pòm, zoranj (nenpòt varyete)

Kroger: Pòm, rezen, zoranj (nenpòt varyete), anana zoranj

Old Orchard: Nenpòt ji 100% gou ak yon kouvèti vèt

Fanmi nou: Orange (nenpòt varyete)

Chwazi siyati: Pòm, zoranj (nenpòt varyete)

Welch a: Pòm, rezen

Oke pou achte:

 • Mak sa yo ak gou
 • 5-12 ons. nan gwosè

Pa achte:

 • òganik
 • Bwason ji jele, cocktèl, ji limyè oswa rejim alimantè

 

 

Pwason nan konsèv

Ti moso ton limyè

Salmon woz

Oke pou achte:

 • 5 oz. bwat oswa pi gwo (pwa nèt, pwa pa vide)
 • Multipacks yo gen dwa. Pwa total pake a dwe omwen 5 oz. nan gwosè (jiska 30 oz total)
 • Dlo oswa lwil oliv chaje

Pa achte:

 • òganik
 • Lòt varyete ton tankou albacore, ti moso blan, oswa ton blan solid
 • Lòt varyete somon tankou somon wouj oswa sockeye
 • Pwason nan bwat ak ajoute gou, kondiman, oswa lòt engredyan
 • Pwason nan lòt anbalaj tankou sak oswa bwat ki pi piti pase 5 oz.
JPMA, Inc.