Resèt

Fonksyon prensipal WICShopper se ede w jwenn ak achte manje WIC ou yo, men nou gen plis pase 300 fason senp ak bon gou tou pou prepare yo! Chèche yon engredyan, non yon resèt, chwazi yon kou, oswa chwazi yon kategori WIC pou kòmanse.

oswa

Chwazi yon kou

oswa

Chwazi yon Kategori WIC

Tofou

(Verifye ajans WIC ou ak avantaj ou genyen ladan yo tofou)

JPMA, Inc.