Massachusetts WIC

CẨM NANG
THỰC PHẨM
ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH
WIC MASSACHUSETTS
PHÊ DUYỆT

Tháng sáu 2021

Trái Cây và Rau Củ

Các Loại Ngũ Cốc

Các Chế Phẩm Từ Sữa

Bơ Lạc và Đậu

Ngũ Cốc

Nước Quả

Thực Phẩm Cho Trẻ Sơ Sinh

JPMA, Inc.