အချက်အပြုတ်အမှတ်တံဆိပ်

Cooking Matters သည် ၂၅ နှစ်ကျော်မိသားစုများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အစားအစာဘတ်ဂျက်ကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ရန်အတွက်ကလေးများကိုအိမ်တွင်အာဟာရရှိသောအစားအစာများရရှိစေရန်စွမ်းရည်များပေးထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုရန်အောက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ Matters ဟင်းချက်!

ကျွန်တော် .... ချင်ပါသည်…

JPMA, Inc