ဗားမောင့် WIC

ဗားမောင့် WIC

ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ မိခင်အသစ်များ၊ မွေးကင်းစကလေးများနှင့်ကလေးငယ်များအတွက်ကောင်းမွန်သောအာဟာရဖြစ်စေရန်။ Vermont WIC သည် WIC ဝန်ဆောင်မှုများကို WIC ပါ ၀ င်သူ၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့ရန် WICShopper အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်။