फलफूल र तरकारीहरू

ताजा र स्थिर

सम्पूर्ण अनाज

नाश्ता अनाज

दूध

दही

पनीर

सोया र टोफु

टोफु

अण्डा र क्यान्ड माछा

डिब्बाबंद माछा

बदाम मक्खन

सिमी

रस

बेबी खाना

किनमेल गाइड