डीसी WIC

खाद्य सूची

प्रभावी जनवरी २०१ 2016

Versión en Español

DC WIC को खाना सूची अस्थायी रूपमा विस्तार गरिएको छ थप CODID १ public सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको बेलामा DC WIC चेकको साथ अतिरिक्त खाद्य वस्तुहरू किन्नको लागि अप्रिल १, २०२० लाई। तपाइँ विस्तारित खाद्य वस्तुहरूको सूची यहाँ फेला पार्न सक्नुहुन्छ।

 

१००% पूर्ण अनाज

डायरी, सोया र अण्डाहरू

बीन्स र मूंगफली मक्खन

अनाज

१००% जुस

फल र तरकारीहरू

स्तनपान, क्यान्ड माछा र बच्चा फूडहरू

किनमेल TIps