ओक्लाहोमा

ओक्लाहोमा WIC

स्मार्ट विकल्पहरू ♥ स्वस्थ परिवारहरू

खाद्य सूची

प्रभावी अक्टुबर २०१ 2020

संस्करण EN ESPAÑOL

भण्डार द्वारा चयन भिन्न हुन सक्छ
धान्य

खाद्य सूची प्यानल एक अनाज खाद्य सूची प्यानल १ सिरेल्स

पूर्ण अनाज विकल्पहरू

फल र तरकारीहरू

</div?

 

क्यान्ड माछा र शिशु खानाहरू

 

रस

 

डेयरी

फलफूल र बदाम बटर

</div?

 

दही

 

स्तनपान गर्ने संसाधनहरू

 

यो संस्था एक समान अवसर प्रदायक हो।

 

जेपीएमए, इंक