यूटा WIC कार्यक्रम

अनुमोदित खाद्य सूची

सेप्टेम्बर १, २०२० देखि प्रभावी

संस्करण स्पेनिश मा

शिशु फूडहरू

डेयरी

रस

तरकारीहरू र फलफूलहरू

सिमी, बदाम बटर, क्यान्ड माछा

धान्य

सम्पूर्ण अनाज