اوکلاهوما

اوکلاهوما WIC

سمارټ انتخابونه ♥ سالمې کورنۍ

د خواړو لیست

د اکتوبر 2021 څخه اغیزمن

VERSIÓN EN ESPAÑOL

انتخاب ممکن د پلورنځي له مخې توپیر ولري
غله

 

د بشپړ غلو اختیارونه

 

میوه او سبزیجات

 

کین شوي کب او د ماشومانو خواړه

 

جوس

 

د لبنياتو

لوبیا او د مونګ مکھن

 

دوګر

 

د مور د شیدو سرچینې

 

دا اداره د مساوي فرصت برابروونکي ده.

 

JPMA, Inc.