د کور جوړ شوي ماشوم خواړه

شاکشوکا

شاکشوکا

دا ترکیب د ډاکټر یوم پروژې شاشکوکا ملګري ډاکټر یوم راحیل لخوا په اسرایل کې یو څه وخت تیر کړ او موږ یې د هغې څخه یو ته معرفي کړ ...

JPMA, Inc.