د یوتا WIC پروګرام

د خوړو لیست تصویب شو

د اکتوبر 1، 2021 څخه اغیزمن

Version en Español

د ماشومانو خواړه

شیدې، پنیر او مستې

جوس

سبزیجات او میوې

لوبیا، د مونګ مکھن، کین شوي کب

غله

غلجات

JPMA, Inc.