ဈေးဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ

ကလေး အစားအစာ

ပဲ စေ့ များ - စည် သွပ် ဘူး များ ပဲ စေ့ များ / ပဲ အမျိုးမျိုး / ပဲ နီ ကလေး - အ ခြောက် ခံ ထားသော ပဲ စေ့ များ /

ကောက်နှံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော နံနက်စာ
ဒိန်ခဲ

ဥများ

ငါး – စည်သွပ်ဘူးများနှင့် အိတ်များ

ВА ВИК

သစ်သီး/ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

သစ်သီးရည်

ВА ВИК

ВА ВИК

ВА ВИК

ВА ВИК

ВА ВИК

ВА ВИК

နို့

 

ဒိန်ချဉ်

မြေပဲ ထောပတ်

ပဲပိစပ် အချိုရည်

တို့ဟူး

ВА ВИК

ပြည့်ဝ ဂျုံအစားအစာ ရွေးချယ်စရာများ

ВАШИНГТОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРОГРАММА ПИТАНИЯ WIC (WIC အာဟာရ အစီအစဉ်)
1-800-841-1410
www.doh.wa.gov/WICfoods
ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်သော အာဟာရ ကို အ ပြည့် အ ဝ ရွေးချယ် ခွင့် မ ရှိသူများအတွက် ရှိသူများအတွက် ရှိသူများအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့က အခွင့်အရေးများ ဖန်တီးပေးပါသညညညအရေးမျျား ကျွန်ုပ်တို့က ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော စသးး် ညီညွတ်သော စသးးးမာရေးနှင့်
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှု၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများ ရရှိ ပိုင် ခွင့် နှင့် ကိုယ်ကာယ လှုပ်ရှားမှု တို့ကို တို့ကို တို့ကို တို့ကို တို့ကို
ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဤ အဖွဲ့အစည်း သည် တန်း တူညီသော တူညီသော ပေး သည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု တစ်ခုတစ်ခု.
ဝါရှင်တန် ပြည်နယ် Программа питания WIC
(ဒ ဗျူ လူ အိုင်စီ အာဟာရ အစီအစဉ်) သည် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မ ပြုလုပ် ပါ.
DOH 960-278 Октябрь 2021 Бирманский
ဤ စာရွက်စာတမ်း ကို အခြား အခြား မတ် ဖြင့် တောင်းဆို ရန်အတွက် 1-800-841-1410 သို့ ခေါ်ဆို ပါ.
နား မ ကြား သော သို့မဟုတ် အ ကြား အာရုံ ချို့တဲ့ သော သုံးစွဲသူများ သည် 711 (Washington Relay) သို့ ခေါ်ဆို ပါ
သို့မဟုတ် [электронная почта защищена] ထံ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။