Ku soo iibso eWIC

Yaa wacaya caawimo

Iowa WIC Wakiilka Caawinta:

 • Gudaha Iowa - 1-800-532-1579
 • Dibedda Iowa - 1-515-281-6650

Wac rugtaada WIC ama Iowa WIC miiska caawinta haddii…

 • Waxaad qabtaa su'aalo ku saabsan cuntooyinka WIC ama xaddi ahaan
 • Aadan awoodin inaad iibsato cunto aad u maleyneyso inay WIC ogolaatay

Wac Adeegga Macaamiisha eWIC 1-844-234-4948 haddii…

 • Kaarkaaga ayaa lumay, la xaday ama dhaawacmay
 • Waxaad u baahan tahay inaad dib u dhigto ama bedesho lambarkaaga PIN
 • Waxaad u maleyneysaa in rasiidkaagu uusan u dhigmin waxaad iibsatay
Sameynta PIN-kaaga
Kahor intaadan isticmaalin kaarkaaga eWIC markii ugu horreysay, waa inaad kaarkaaga ka doorataa 4 lambar oo ah Lambarka Aqoonsiga Shakhsiyeed (PIN). Calaamadee PIN-kaaga adoo wacaya Adeegga Macaamiisha eWIC 1-844-234-4948 ama adoo galaya www.ebtedge.com
eWIC ee Iowa
eWIC waxaa si guul leh loogu hirgeliyey dhowr dawladood, iyada oo ay jiraan gobolo kale oo badan oo ku saabsan habsami u socodka. Dawladihii fuliyay eWIC waxay yareeyeen dhowr wanaajin barnaamijka WIC, oo ay ku jiraan:

 • Joojinta jeegaga waraaqaha ayaa hagaajiyay waayo-aragnimada adeegga ee kaqeybgaleyaasha WIC
 • Oggolaanshaha elektarooniga ah ee alaabooyinka WIC ayaa hagaajiyay waayo-aragnimada kharashka ee kaashka
 • Hannaanka lacag bixinta elektaroonigga ah ayaa hagaajiyay nidaamka dib-u-heshiisiinta ee iibiyayaasha dukaamada
 • Bixinta eWIC ee faa'iidooyinka ayaa wacyigelisay nidaamka kiliinikada WIC
JPMA, Inc.