Oregon WIC

Ku soo iibso eWIC

Yaa wacaya caawimo

Wac rugtaada WIC haddii…

  • Waxaad qabtaa su'aalo ku saabsan cuntooyinka WIC ama xaddi ahaan
  • Aadan awoodin inaad iibsato cunto aad u maleyneyso inay WIC ogolaatay

Wac Adeegga Macaamiisha eWIC 1-844-234-4946 haddii…

  • Kaarkaaga ayaa lumay, la xaday ama dhaawacmay
  • Waxaad u baahan tahay inaad dib u dhigto ama bedesho lambarkaaga PIN
  • Waxaad u maleyneysaa in rasiidkaagu uusan u dhigmin waxaad iibsatay
Sameynta PIN-kaaga

Kahor intaadan isticmaalin kaarkaaga eWIC markii ugu horreysay, waa inaad kaarkaaga ka doorataa 4 lambar oo ah Lambarka Aqoonsiga Shakhsiyeed (PIN). Calaamadee PIN-kaaga adoo wacaya Adeegga Macaamiisha eWIC 1-844-234-4946 ama adoo galaya www.ebtedge.com

Dejinta Lambarkaaga PIN

Isticmaal kaarkaaga eWIC

Waxaad isticmaali kartaa kaarkaaga eWIC oo kale sida kaadhka bangiga. Ha iloobin, wali waxaad ubaahantahay taada Liiska cuntada ogow nooca iyo xajmiga loo oggol yahay. Liiska cuntadu wuxuu ku yimaadaa luqado badan.

Ka ilaalinta kaarkaaga eWIC
Ilaalinta Kaarkaaga eWIC