Vermont WIC

Vermont WIC

Hubinta nafaqada wanaagsan ee haweenka uurka leh, hooyooyinka cusub, dhallaanka & carruurta yaryar. Vermont WIC waxay kaqeybqaadaneysaa barnaamijka WICShopper si ay uga caawiso bixinta adeegyada WIC si toos ah barnaamijka mobilada ee kaqeybgale WIC.