Guriga dhalada ah

Pear Kale iyo Calsan Cucumber
Tacliinta Mooska
WIC guriga xannaanada carruurta
Beetroos, Pear & Pomegranate Tee
Toobta Macdanta Macdanta
WIC cunnooyinka cuntada cunugga ee WIC
Guava, Pear iyo Strawberry Tooni
Wic cuntada cuntada lagu kariyo ee cunugga
Banana, Blueberry iyo Green Bean Purée
Wic cuntada cuntada lagu kariyo ee cunugga
Kiimikada, Kale iyo Cucumber Purée
Macmacaanka cunnada ee cunnooyinka guriga lagu cuno
Corn Sweet iyo Cagaaran Beerka
Iskuulka guriga ayaa ka sameyey cunto karinta cunugga
Mango, Apple iyo Avocado oo looxidhey
Cuntada baruurta cunugga
Apple iyo Pumpkin Tube
Macmacaanka cunnada ee cunnooyinka guriga lagu cuno
Banana, Orange iyo Pineapple Purée
Wic cuntada cuntada lagu kariyo ee cunugga
Apple, Kiwi iyo Spinach Purée
Banana, Orange iyo Caji 'Caji'
Wic cuntada cuntada lagu kariyo ee cunugga
Beeraha, digirta cagaarka ah iyo Asparagus
Cuntada cunada ee guriga lagu cuno
Apple, Raspberry iyo Avocado Palsee