Tennessee

Tennessee WIC

Liiska cuntada

Wuxuu dhaqan galay Janaayo 2023

Lista de alimentos en español

عربي

Miraha & Khudaarta
Dheriga Guud
Goobaha Quraacda
Cabitaanka Caano & Soy
Jiis
Yogurt
Tofu & Ukunta
Kalluunka qasacadaysan
Lawska, Digirta iyo Digirta
casiirka
Cunnooyinka dhallaanka
Macluumaadka Muhiimka ah

Ogeysii xafiiska WIC haddii aad:

  • awoodin inay ilaashadaan balanta balanta ah.
  • ilmahaaga ha dhalo!
  • u baahan caawimaad ama taageero naasnuujinta.
  • awoodin inay iibsadaan cuntooyinka WIC.
  • wax dhibaato ama walaac ah ka qabtid dukaanka.
  • su'aalo ka qabaan adeegyada WIC.
  • ka guuraya Tennessee.

Hay'addani waa bixiye fursado loo siman yahay.

 

JPMA, Inc.