U qulqulo oo wadaag jacaylkaaga

Tus qof ay jecel yihiin adoo siinaya weel cunug cunug ah oo ay ka buuxdo waxyaabaha ay jecel yihiin.