Tải xuống WICShopper

WICShopper đơn giản hóa WIC.

WICShopper cung cấp các công cụ giúp bạn dễ dàng sử dụng WIC. Không phải tất cả các cơ quan đều được hỗ trợ và có khả năng như nhau hãy chắc chắn để đọc mô tả trong cửa hàng ứng dụng!

1

Cài đặt WICShopper

Tìm kiếm WICShopper trong cửa hàng ứng dụng của bạn hoặc nhấn vào hình ảnh bên phải.

2

Chọn Cơ quan WIC của bạn

XIN VUI LÒNG! Đọc mô tả trong cửa hàng ứng dụng để đảm bảo đại lý của bạn được hỗ trợ trước khi cài đặt ứng dụng! Nếu không, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại WICShopper@jpma.com để tìm hiểu xem và khi nào cơ quan của bạn sẽ được hỗ trợ.

3

Đăng ký thẻ của bạn

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các cơ quan có thể đăng ký thẻ!

Cách thức thực hiện

Tải ứng dụng

Tải xuống WICShopper từ cửa hàng ứng dụng của bạn

Chọn đại lý WIC của bạn

WICShopper hỗ trợ các chương trình WIC ở các tiểu bang sau: Massachusetts, Florida, Iowa, Kentucky, W. Virginia, Texas, New Mexico và Wyoming

Đăng ký thẻ WIC của bạn

Đăng ký sử dụng số chữ số 16 ở mặt trước thẻ WIC EBT của bạn. Đăng ký là không thể ở TX, NM, WY hoặc OH.

Xem lợi ích của bạn

Một khi bạn đã đăng ký thẻ của bạn, của bạn hiện hành lợi ích sẽ tự động tải xuống ứng dụng. Xin lỗi TX, WY và NM, điều này vẫn chưa thể thực hiện được ở các tiểu bang của bạn!

Quét sản phẩm

Quét sản phẩm khi bạn mua sắm để xác minh đủ điều kiện WIC. Ở tất cả các tiểu bang, ứng dụng sẽ cho bạn biết nếu nó đủ điều kiện WIC. Nếu lợi ích của bạn đã được tải xuống, ứng dụng sẽ cho bạn biết liệu mặt hàng đó có đủ điều kiện cho BẠN với các lợi ích còn lại của bạn hay không.

VÂNG!

Mục này đủ điều kiện cho lợi ích của bạn!

Không phải mục này

Xin lỗi, mặt hàng này không đủ điều kiện cho WIC.

Các Đối Tác

Oklahoma WIC

Oklahoma WIC

Cơ quan nhà nước

Bắc Dakota WIC

Bắc Dakota WIC

Cơ quan nhà nước

Vấn đề nấu ăn

Vấn đề nấu ăn

Nhà cung cấp nội dung, Ủng hộ sức khỏe, Tổ chức phi lợi nhuận

Missouri WIC

Missouri WIC

Cơ quan nhà nước

Hawaii WIC

Hawaii WIC

Cơ quan nhà nước

Utah WIC

Utah WIC

Cơ quan nhà nước

WIC Alaska

WIC Alaska

Cơ quan nhà nước

WIC Ohio

WIC Ohio

Cơ quan nhà nước

Louisiana WIC

Louisiana WIC

Cơ quan nhà nước

Pennsylvania WIC

Pennsylvania WIC

Cơ quan nhà nước

Washington WIC

Washington WIC

Cơ quan nhà nước

New Hampshire

New Hampshire

Cơ quan nhà nước

Nebraska WIC

Nebraska WIC

Cơ quan nhà nước

Chicasaw SEBTC

Chicasaw SEBTC

Cơ quan nhà nước

Kentucky WIC

Kentucky WIC

Cơ quan nhà nước

Quá nhỏ để thất bại

Quá nhỏ để thất bại

Nhà cung cấp nội dung, Ủng hộ sức khỏe, Tổ chức phi lợi nhuận

Maine WIC

Maine WIC

Cơ quan nhà nước

Nevada ITC WIC

Nevada ITC WIC

Cơ quan nhà nước

Puerto Rico WIC

Puerto Rico WIC

Cơ quan nhà nước

WIC Idaho

WIC Idaho

Cơ quan nhà nước

Colorado WIC

Colorado WIC

Cơ quan nhà nước

EatFresh.org

EatFresh.org

Nhà cung cấp nội dung, Tổ chức phi lợi nhuận

Đảo Rhode WIC

Đảo Rhode WIC

Cơ quan nhà nước

Nevada WIC

Nevada WIC

Cơ quan nhà nước

Montana WIC

Montana WIC

Cơ quan nhà nước

Quận Columbia WIC

Quận Columbia WIC

Nhà cung cấp nội dung, Cơ quan nhà nước

Hội đồng liên bộ lạc Arizona WIC

Hội đồng liên bộ lạc Arizona WIC

Cơ quan nhà nước

Kansas WIC

Kansas WIC

Cơ quan nhà nước

Connecticut WIC

Connecticut WIC

Cơ quan nhà nước

WIC Oregon

WIC Oregon

Nhà cung cấp nội dung, Cơ quan nhà nước

WIC New Jersey

WIC New Jersey

Cơ quan nhà nước

Vermont WIC

Vermont WIC

Nhà cung cấp nội dung, Cơ quan nhà nước

Khởi đầu lành mạnh của Kellogg

Khởi đầu lành mạnh của Kellogg

Nhà cung cấp nội dung, Ủng hộ sức khỏe

WIC

WIC

Cơ quan nhà nước

WIC Mexico mới

WIC Mexico mới

Cơ quan nhà nước

Iowa WIC - WICShopper

Iowa WIC - WICShopper

Nhà cung cấp nội dung, Cơ quan nhà nước

Arkansas WIC

Arkansas WIC

Cơ quan nhà nước

Tây Virginia WIC

Tây Virginia WIC

Cơ quan nhà nước

Beech Nut

Beech Nut

Nhà cung cấp nội dung, Ủng hộ sức khỏe

Florida WIC

Florida WIC

Cơ quan nhà nước

Sức khỏe Adagio

Sức khỏe Adagio

Ủng hộ sức khỏe

Choctaw WIC

Choctaw WIC

Cơ quan nhà nước

Massachusetts WIC

Massachusetts WIC

Nhà cung cấp nội dung, Cơ quan nhà nước

Thực phẩm Arcadia

Thực phẩm Arcadia

Nhà cung cấp nội dung

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Không thấy cơ quan của bạn được liệt kê? Hãy cho chúng tôi biết về nó.

logo jpma

JPMA đã tham gia vào chương trình WIC trong hơn 12 năm. Từ giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng trong phòng khám WIC hoặc trên thiết bị di động để kiểm tra siêu thị, chúng tôi cố gắng cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao các mục tiêu cho tất cả các bên liên quan trong chương trình WIC.