Tải xuống WICShopper

WICShopper đơn giản hóa WIC.

WICShopper cung cấp các công cụ giúp bạn dễ dàng sử dụng WIC. Không phải tất cả các đại lý đều được hỗ trợ và có cùng khả năng hãy chắc chắn để đọc mô tả trong cửa hàng ứng dụng!

1

Cài đặt WICShopper

Tìm kiếm WICShopper trong cửa hàng ứng dụng của bạn hoặc nhấn vào hình ảnh bên phải.

2

Chọn Cơ quan WIC của bạn

XIN VUI LÒNG! Đọc mô tả trong cửa hàng ứng dụng để đảm bảo đại lý của bạn được hỗ trợ trước khi cài đặt ứng dụng! Nếu không, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email được bảo vệ] để tìm hiểu xem và khi nào cơ quan của bạn sẽ được hỗ trợ.

3

Đăng ký thẻ của bạn

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các cơ quan có thể đăng ký thẻ!

Cách thức thực hiện

Tải ứng dụng

Tải xuống WICShopper từ cửa hàng ứng dụng của bạn

Chọn đại lý WIC của bạn

WICShopper hỗ trợ các chương trình WIC ở các tiểu bang sau: Massachusetts, Florida, Iowa, Kentucky, W. Virginia, Texas, New Mexico và Wyoming

Đăng ký thẻ WIC của bạn

Đăng ký bằng số 16 chữ số ở mặt trước thẻ WIC EBT của bạn. Không thể đăng ký ở TX, NM, WY hoặc OH.

Xem lợi ích của bạn

Một khi bạn đã đăng ký thẻ của bạn, của bạn hiện hành lợi ích sẽ tự động tải xuống ứng dụng. Xin lỗi TX, WY và NM, điều này chưa thể thực hiện được ở các bang của bạn!

Quét sản phẩm

Quét sản phẩm khi bạn mua sắm để xác minh tính đủ điều kiện của WIC. Ở tất cả các tiểu bang, ứng dụng sẽ cho bạn biết liệu nó có đủ điều kiện WIC hay không. Nếu các lợi ích của bạn đã được tải xuống, ứng dụng sẽ cho bạn biết liệu mặt hàng có đủ điều kiện cho BẠN hay không với các lợi ích còn lại của bạn.

VÂNG!

Mục này đủ điều kiện cho lợi ích của bạn!

Không phải mục này

Xin lỗi, mặt hàng này không đủ điều kiện cho WIC.

Đối tác

Alabama WIC

Alabama WIC

Pleasant Point Passamaquoddy Đặt phòng WIC

Pleasant Point Passamaquoddy Đặt phòng WIC

Khoai tây Mỹ

Khoai tây Mỹ

WIC

WIC

Dự án Dr Yum

Dự án Dr Yum

Chương trình WIC Oregon

Chương trình WIC Oregon

WIC Tennessee

WIC Tennessee

Oklahoma WIC

Oklahoma WIC

Bắc Dakota WIC

Bắc Dakota WIC

Vấn đề nấu ăn

Vấn đề nấu ăn

Missouri WIC

Missouri WIC

Hawaii WIC

Hawaii WIC

Utah WIC

Utah WIC

WIC Alaska

WIC Alaska

WIC Ohio

WIC Ohio

Louisiana WIC

Louisiana WIC

Pennsylvania WIC

Pennsylvania WIC

Washington WIC

Washington WIC

New Hampshire

New Hampshire

Nebraska WIC

Nebraska WIC

SEBTC cưa sắt

SEBTC cưa sắt

Kentucky WIC

Kentucky WIC

Quá nhỏ để thất bại

Quá nhỏ để thất bại

Maine WIC

Maine WIC

Nevada ITC WIC

Nevada ITC WIC

WIC Idaho

WIC Idaho

Colorado WIC

Colorado WIC

EatFresh.org

EatFresh.org

Đảo Rhode WIC

Đảo Rhode WIC

Nevada WIC

Nevada WIC

Montana WIC

Montana WIC

Quận Columbia WIC

Quận Columbia WIC

Hội đồng liên bộ lạc Arizona WIC

Hội đồng liên bộ lạc Arizona WIC

Kansas WIC

Kansas WIC

Connecticut WIC

Connecticut WIC

WIC New Jersey

WIC New Jersey

Vermont WIC

Vermont WIC

Khởi đầu lành mạnh của Kellogg

Khởi đầu lành mạnh của Kellogg

Iowa WIC - WICShopper

Iowa WIC - WICShopper

Tây Virginia WIC

Tây Virginia WIC

Beech Nut

Beech Nut

Massachusetts WIC

Massachusetts WIC

Thực phẩm Arcadia

Thực phẩm Arcadia

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Không thấy đại lý của bạn được liệt kê? Hãy cho chúng tôi biết về nó.

logo jpma

JPMA đã tham gia vào chương trình WIC hơn 12 năm. Từ giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng trong phòng khám WIC hoặc trên thiết bị di động khi thanh toán tại siêu thị, chúng tôi cố gắng cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao mục tiêu cho tất cả các bên liên quan trong chương trình WIC.

JPMA, Inc.