Làm cho Greens lâu hơn

Bạn có thể làm rau diếp (hoặc rau bina) lâu hơn nếu bạn đặt khăn giấy vào hộp đựng. Nó có thể giúp rau diếp dễ dàng kéo dài đến ngày 10 mà không bị héo!

Gửi bởi WIC particpant Annjanette từ Kansas

JPMA, Inc.