Kentucky

Alimentos Autorizados bởi WIC

10/01/2021 – 9/30/2023

Phiên bản tiếng Anh

Ngũ cốc

Nước trái cây

Leche, Leche de soya, Yogur, Queso, Huevos

Frijoles o arvejas / chicharos, Mantequilla de maní / cacahiated

Đậu phụ, đậu bắp

Cho con bú

Tích phân hạt

Trái cây và rau quả

Alimentos para Lactantes

WIC

JPMA, Inc.