Trộn và kết hợp cho dinh dưỡng bạn muốn và hương vị bạn yêu thích

 

Yêu mảnh ngô và tìm cách thêm chất xơ vào chế độ ăn uống của bạn? Trộn vụn ngô và vụn lúa mì cám để có được sự cân bằng giữa hương vị và dinh dưỡng mà bạn đang tìm kiếm

 

Để biết công thức chi tiết và thông tin dinh dưỡng, hãy truy cập Healthybeginnings.com.

 

JPMA, Inc.