Được trợ giúp!

Colorado WIC

Mua sắm với eWIC

Gọi cho ai

Gọi cho phòng khám WIC của bạn nếu…

 • Bạn có câu hỏi về thực phẩm hoặc số lượng WIC.
 • Bạn đã không thể mua một loại thực phẩm mà bạn nghĩ là được WIC chấp thuận.
 • Thẻ của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng.

Gọi đường dây điện thoại tự động tại 1-844-386-3151   nếu…

 • Bạn cần đặt lại hoặc thay đổi mã PIN.
Câu hỏi chung
Tôi nên làm gì với thẻ của mình sau khi quyền lợi của tôi được sử dụng?

 • Giữ thẻ eWIC của bạn! Ngay cả khi tất cả thực phẩm WIC của bạn đã được mua, thẻ của bạn vẫn có thể sử dụng lại được. Các lợi ích tiếp theo của bạn sẽ được mua bằng cùng một thẻ eWIC

Tôi nên làm gì nếu thẻ của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp?

 • Gọi cho phòng khám WIC của bạn hoặc gọi dịch vụ khách hàng tại 1-844-386-3151

Khi nào tôi sẽ có lợi ích của mình?

Lợi ích thực phẩm có sẵn vào ngày đầu tiên của tháng tại 12: 01 sáng và hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng vào lúc nửa đêm.

Điều gì xảy ra nếu tất cả thực phẩm WIC không được mua? Những lợi ích này sẽ chuyển sang tháng tiếp theo?

Không, lợi ích không được sử dụng sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng

Danh sách thực phẩm

Nhấp vào bên dưới để xem danh sách thực phẩm WIC Nebraska.

Kiểm tra số dư của bạn
Bạn có thể kiểm tra số dư tài khoản của mình theo nhiều cách:

 

 • Sử dụng tùy chọn “Lợi ích của tôi” trong ứng dụng WICShopper để xem các lợi ích hiện tại của bạn.
 • Kiểm tra hóa đơn cửa hàng cuối cùng của bạn.
 • Gặp nhân viên thu ngân cửa hàng tạp hóa hoặc đến Quầy Dịch vụ Khách hàng để lấy số dư hiện tại của bạn.
 • Gọi số điện thoại miễn phí ở mặt sau thẻ eWIC của bạn để hỏi số dư.
 • Truy cập www.ebtedge.com để xem và in số dư của bạn.
Mua sắm bằng thẻ eWIC của bạn
Mua những gì bạn cần. Bạn không cần phải mua tất cả các loại thực phẩm của mình cùng một lúc! Ban đầu, tốt nhất là bạn nên tách thực phẩm WIC của mình khỏi thực phẩm không thuộc WIC. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng biết được thực phẩm nào sẽ được mua bằng WIC và thực phẩm phải mua bằng hình thức thanh toán khác.
Đặt mã PIN của tôi
Trước khi bạn có thể mua sắm bằng thẻ eWIC, bạn phải thiết lập mã PIN (Số nhận dạng cá nhân) cho thẻ của mình

 • Gọi đường dây điện thoại tự động tại 1-844-386-3151
 • Truy cập trực tuyến vào www.ebtedge.com
 • Bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn ngày sinh và gửi mã zip!

Giữ mã PIN của bạn an toàn

 • Chọn một số có chữ số 4 dễ nhớ cho bạn nhưng người khác khó đoán
 • Không viết mã PIN của bạn trên thẻ của bạn hoặc bất cứ điều gì bạn giữ với thẻ của bạn
 • Chia sẻ mã PIN của bạn - và Thẻ eWIC của bạn - chỉ với proxy của bạn
  • Nếu ai đó lấy thẻ của bạn và biết mã PIN của bạn, họ có thể sử dụng tất cả các lợi ích thực phẩm của bạn và những lợi ích đó không thể thay thế.

Nếu tôi nhập sai mã PIN thì sao?

 • Nếu bạn nhập sai mã PIN bốn lần liên tiếp, mã PIN của bạn sẽ bị khóa cho đến Nửa đêm
 • Gọi cho phòng khám WIC trong giờ làm việc nếu bạn cần mở khóa mã PIN
Kiểm tra số dư của bạn
Bạn có thể kiểm tra số dư của mình theo nhiều cách:

 • Sử dụng tùy chọn Lợi ích của My My trong ứng dụng WICShopper để xem các lợi ích hiện tại của bạn
 • Gọi đường dây điện thoại tự động tại 1-844-386-3151
 • Kiểm tra hóa đơn cửa hàng cuối cùng của bạn
 •  Yêu cầu nhân viên thu ngân in số dư lợi ích thực phẩm WIC tại cửa hàng trước khi bạn mua sắm
 • Truy cập trực tuyến vào www.ebtedge.com
Kiểm tra thực
 • Nhân viên thu ngân sẽ quét các mặt hàng của bạn. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá, thẻ tích điểm lưu trữ và giảm giá.
 • Khi nhân viên thu ngân cho bạn biết, hãy quẹt thẻ eWIC và nhập mã PIN. eWIC phải là khoản thanh toán ĐẦU TIÊN.
 • Hỏi nhân viên thu ngân xem thực phẩm đã mua bằng WIC. NẾU có thực phẩm bạn muốn lấy ra, hãy yêu cầu nhân viên thu ngân lấy ra.
 • Hoàn tất giao dịch bằng cách chấp thuận giao dịch mua WIC của bạn và thanh toán cho bất kỳ số dư còn lại nào bằng hình thức thanh toán khác. Sau khi thực phẩm WIC đã được mua, nó không thể được trả lại cửa hàng.
 • Giữ cho bạn biên lai! Nó có số dư phúc lợi thực phẩm WIC còn lại của bạn và nó có thể giúp ích cho phòng khám WIC địa phương của bạn nếu bạn gặp vấn đề trong làn thanh toán.
 • Hãy hỏi nhân viên thu ngân lần đầu tiên bạn mua sắm xem bạn CÓ PHẢI tách thực phẩm WIC khỏi thực phẩm không thuộc WIC hay không. Các cửa hàng yêu cầu người mua hàng để riêng các mặt hàng thực phẩm sẽ có biển báo như sau:

Bảng hiệu cửa hàng Nebraska WIC

JPMA, Inc.