Too Small to Fail đang dẫn đầu một chiến dịch hành động và nhận thức cộng đồng nhằm thúc đẩy tầm quan trọng của sự phát triển trí não và ngôn ngữ sớm và trao quyền cho cha mẹ có công cụ để nói chuyện, đọc và hát với trẻ nhỏ từ khi sinh ra. Ngày nay, gần như 60 phần trăm trẻ em ở Hoa Kỳ bắt đầu học mẫu giáo không chuẩn bị, tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa về ngôn ngữ và kỹ năng đọc quan trọng.

Thông qua quan hệ đối tác với các bác sĩ nhi khoa, bệnh viện, các nhà lãnh đạo dựa trên đức tin, các tổ chức dựa vào cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo ngành giải trí và những người khác, Too Small to Fail đang gặp gỡ các bậc cha mẹ để giúp họ chuẩn bị cho con cái thành công ở trường và hơn thế nữa. Dù tại văn phòng bác sĩ nhi khoa hay sân chơi, Too Small to Fail đều nhằm mục đích biến những khoảnh khắc nhỏ trở nên thành công bằng cách tạo cơ hội cho những tương tác có ý nghĩa mọi lúc, mọi nơi.

JPMA, Inc.