Tây Virginia eWIC

Chào mừng đến với WIC!

Cách tìm văn phòng hoặc số điện thoại của WIC

Cách tìm cửa hàng WIC

  • Sử dụng "Cửa hàng WICNút nút trong ứng dụng WICShopper
  • Hãy tìm một dấu hiệu WIC được chấp nhận ở đây.

WICShopper - Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Quý vị cần lưu ý: Nếu bạn muốn gửi câu hỏi về ứng dụng WICShopper, vui lòng gửi email [email được bảo vệ]

Quét mã vạch hoặc khóa Nhập UPC:

Q: Tôi đã quét một số loại thực phẩm hoặc khóa đã nhập số UPC và thấy một số thông báo khác nhau. Có ý nghĩa gì?

A:

  • Được phép - Mục này được WIC cho phép. Đó là một cách tuyệt vời để biết liệu thực phẩm có được WIC cho phép hay không. Một điều cần biết là bạn có thể thấy một mặt hàng được cho phép, nhưng nó không có trong phúc lợi thực phẩm WIC của bạn, vì vậy bạn không thể mua nó với WIC. Cho đến khi các quyền lợi WIC liên kết với ứng dụng WICShopper, thông báo “được phép” này có thể không áp dụng cho các quyền lợi của gia đình bạn. Ví dụ, một đứa trẻ một tuổi được uống sữa nguyên chất. Nếu bạn không có con một tuổi trong gia đình của mình, sữa nguyên chất sẽ không thuộc phúc lợi thực phẩm WIC của bạn, và bạn sẽ không thể mua sữa nguyên chất tại quầy tính tiền.
  • Không phải là một mục WIC - Điều này có nghĩa là WIC chưa phê duyệt mặt hàng này. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể mua thực phẩm này với phúc lợi thực phẩm WIC, hãy cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng "Tôi không thể mua cái này!" [HC (3] nằm trong ứng dụng này.
  • Không thể xác định - Điều này có nghĩa là ứng dụng không thể đọc mã vạch. Nếu vì bất kỳ lý do gì, ứng dụng khó đọc mã vạch thì bạn sẽ nhận được thông báo này. Bạn cũng có thể sử dụng nút, Phím Nhập UPC, trong Ứng dụng để nhập số UPC 12 chữ số nằm dưới mã vạch.

Q: Tôi đã thử quét trái cây tươi và rau quả. Hoặc họ không quét hoặc họ xuất hiện khi không được phép. Tại sao?

A: Ứng dụng không thể quét trái cây và rau quả tươi. Nhưng, tin tốt là bạn có thể quét trái cây và rau quả đông lạnh.

Tôi không thể mua cái này!

Q: Khi nào tôi sẽ sử dụngTôi không thể mua cái nàyMùi? Và nó là gì?

A:  "Tôi không thể mua cái này!Cho phép bạn nói với WIC khi một mặt hàng thực phẩm bạn đang cố gắng mua với lợi ích thực phẩm WIC của bạn bị từ chối tại quầy kiểm tra. Khi bạn sử dụng, tôi không thể mua phiên bản này trong ứng dụng WICShopper, chúng tôi sẽ nhận được thông báo tại văn phòng WIC của Bang. Chúng tôi xem xét tất cả các mặt hàng mà bạn nói với chúng tôi và làm việc với các cửa hàng để cung cấp thực phẩm được phép cho bạn!

Q: Nếu tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể mua một thực phẩm WIC và tôi nói với bạn, khi nào tôi sẽ biết nếu mặt hàng thực phẩm của tôi đã được thêm vào?

A: Bạn có thể kiểm tra bằng cách quét các mục trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Danh sách thực phẩm được phê duyệt của WIC West Virginia

JPMA, Inc.