Vermont WIC

Vermont WIC

Đảm bảo dinh dưỡng tốt cho bà bầu, bà mẹ mới sinh, trẻ sơ sinh & trẻ nhỏ. Vermont WIC đang tham gia vào chương trình WICShopper để giúp cung cấp các dịch vụ WIC trực tiếp đến ứng dụng di động của người tham gia WIC.
JPMA, Inc.