Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và ngũ cốc WIC như một điểm xuất phát tuyệt vời để tạo ra một số kết hợp hương vị thực sự tuyệt vời.

Công thức này được cung cấp bởi Kellogg's Healthy Beginings

 

 

Khuấy nó lên

Khóa học: Ăn sáng, Bí quyết video
JPMA, Inc.