Gợi ý và Mẹo mua sắm
Thức ăn trẻ em

Đậu, đậu Hà Lan và đậu lăng

Ngũ cốc ăn sáng

Phô mai

Trứng

CÁ – ĐÓNG HỘP VÀ TÚI NHỎ

TRÁI CÂY / RAU CỦ – TƯƠI

Nước ép

Sữa

Sữa chua

BƠ ĐẬU PHỘNG

ĐỒ UỐNG LÀM TỪ ĐẬU NÀNH

ĐẬU PHỤ
Các loại ngũ cốc

WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH
(SỞ Y TẾ TIỂU BANG WASHINGTON)
WIC NUTRITION PROGRAM
(CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG WIC)
1-800-841-1410
www.doh.wa.gov/WICfoods
Chúng tôi tạo các cơ hội cho những người có nguồn lực hạn chế
đưa ra những lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh. Chúng tôi hỗ trợ chế độ ăn uống lành mạnh,
nuôi con bằng sữa mẹ, tiếp cận các loại thực phẩm lành mạnh và hoạt động thể chất.
Cơ quan này là nhà cung cấp cơ hội công bằng.
Washington State WIC Nutrition Program
không phân biệt đối xử.
DOH 960-278 October 2021 Vietnamese
Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-841-1410.
Khách hàng khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay)
hoặc gửi email đến [email protected]

JPMA, Inc.