ጠቃሚ ምክሮች እና የግዢ ምክሮች

የሕፃን ምግብ

ባቄላ፣ አተር እና ምስር

ቁርስ እህል

ቺዝ
እንቁላሎች
አሳ - በጣሳ የታሸገ እና ከረጢቶች
ፍራፍሬ / አትክልት - ትኩስ

ጭማቂ

ወተት

እርጎ
የለውዝ ቅቤ
የቦሎቄ መጠጥ
ቶፉ
የጥራጥሬ አማራጮች

WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH
(የዋሽንግተን ግዛት የጤና መምሪያ)
WIC NUTRITION PROGRAM (WIC የተመጣጠነ
ምግብ ፕሮግራም)
1-800-841- 1410
www.doh.wa.gov/WIC ምግቦች
ጤናማ የአመጋገብ ምርጫዎችን ለማድረግ ዓቅማቸው ውስን ለሆነ
ሰዎች ዕድሎችን እንፈጥራለን፡፡ እኛ ጤናማ አመጋገብን፣ ጡት ማጥባትን፣
ጤናማ ምግቦች የማግኘት ዕድልንና አካላዊ ተግባራትን እንደግፋለን፡፡
ይህ ተቋም እኩል እድል ሰጪ ነው፡፡
የ Washington State WIC Nutrition Program
አያዳላም፡፡
DOH 960-278 October 2021 Amharic
ይህንን ሰነድ በሌላ ቅርጸት ለመጠየቅ፣ በ1-800-841-1410 ይደውሉ።
መስማት የተሳናቸው ወይም መስማት የሚቸገሩ ደንበኞች፣ እባክዎ በስልክ ቁጥር 711
(Washington Relay) ይደውሉ ወይም ኢሜይል በ [email protected] ይላኩ፡፡

JPMA, Inc.