Massachusetts WIC

CẨM NANG
THỰC PHẨM
ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH
WIC MASSACHUSETTS
PHÊ DUYỆT

Tháng 1 năm 2021

Trái Cây và Rau Củ

Các Loại Ngũ Cốc

Các Chế Phẩm Từ Sữa

Bơ Lạc và Đậu

Ngũ Cốc

Nước Quả

Thực Phẩm Cho Trẻ Sơ Sinh