ओभर 25 वर्षको लागि, पाक कला मन्त्रालयले आफ्नो खाना बजेट बढाउन र स्वस्थ भोजन पकाउनका साथ परिवारहरूलाई सशक्त पारेका छन् त्यसैले उनीहरूको छोराछोरीले घरमा पोषणशील खाना पाउँछन्। हेर्नका लागि तल हेर्नुहोस् भिडियो किन पाक कला मन्त्रालय!