धेरै असफल हुन सानो शुरुवात मस्तिष्क र भाषा विकासको महत्वलाई बढावा गर्न र आमाबाबुलाई उपकरणको साथ कुराकानी गर्न, पढ्न, र आफ्ना बच्चाहरु संग गाई गर्न को लागी सशक्तिकरण गर्न सार्वजनिक जागरूकता र कार्य अभियानको नेतृत्व गर्दै छ। आज, संयुक्त राज्य अमेरिका मा लगभग 60 प्रतिशत बालबालिका को बालबालिका तैयार गर्न को लागी शुरू, महत्वपूर्ण भाषा र पढने को कौशल मा आफ्नो साथियों को पछि छानबीन।

बालबालिकाहरू, अस्पतालहरू, विश्वास आधारित नेताहरू, समुदाय आधारित संस्थाहरू, व्यापारहरू, मनोरञ्जन उद्योगका नेताहरू र अन्यहरूसँग साझेदारीको माध्यमबाट धेरै असफल भए आमाबाबुलाई भेट्न पाइन्छ जहाँ उनीहरूलाई विद्यालयमा र पछिका सफलताका लागि आफ्ना छोराछोरीहरू तयार गर्न मद्दत गर्छन्। चाहे बालबालिकाको कार्यालय वा खेल मैदानमा, असफल हुन छोटो कुनै पनि समयमा कहीं पनि, सार्थक अन्तर्क्रियाको अवसर सिर्जना गरेर साना क्षणहरू ठूलो बनाउन को लागी।