New Jersey WIC

Yaa wacaya

Waxaad ka heli kartaa macluumaadka xiriirka xafiiskaaga WIC ee ku yaala barnaamijka! Eeg sawirka hoose ee tilmaamaha. Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa xafiiska gobolka Isniinta - Jimco 8am-4: 30pm at 1-800-437-9300.

Raadi isbitaalkaaga WIC