Oregon WIC

Ku soo iibso eWIC

Yaa wacaya caawimo

Wac rugtaada WIC haddii ...

  • Waxaad qabtaa su'aalo ku saabsan cuntooyinka WIC ama xaddi ahaan
  • Aadan awoodin inaad iibsato cunto aad u maleyneyso inay WIC ogolaatay

Wac Adeegga Macaamiisha eWIC 1-844-234-4946 haddii ...

  • Kaarkaaga ayaa lumay, la xaday ama dhaawacmay
  • Waxaad u baahan tahay inaad dib u dhigto ama bedesho lambarkaaga PIN
  • Waxaad u maleyneysaa in risiidhkaagu uusan u dhigmin waxa aad iibsatay
Sameynta PIN-kaaga

Ka hor intaadan isticmaalin kaarkaaga eWIC marka ugu horeysa, waa inaad soo qaadataa Lambarka Aqoonsiga Shakhsiga ee 4 ee kaarkaaga. Samee PIN kaaga adoo wacaya Adeegga Macaamiisha eWIC 1-844-234-4946 ama adoo galaya www.ebtedge.com

Isticmaal kaarkaaga eWIC

Waxaad isticmaali kartaa kaarkaaga eWIC oo kale sida kaadhka bangiga. Ha ilaawin, weli waad u baahan tahay Liiska cuntada ogow nooca iyo xajmiga loo oggol yahay. Liiska cuntadu wuxuu ku yimaadaa luqado badan.

Ka ilaalinta kaarkaaga eWIC