Tofu

Protein, borotiinka meel kasta!

Raadinta siyaabo cusub oo aad ugu adeegsan karto Cuntadaada WIC?

Ka Fiiri Fikradaha Cusub ee Isticmaal Cuntooyinka WIC!
Tofu Scramble
Tofu Hacks - Isku qas, Coat, Swap iyo Top
Baked Tofu Sticks